Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

Ďakujeme, že ste sa zapojili do nášho žrebovania o elektrickú kolobežku WeR MAMBA. Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sme vypracovali tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré podrobne opisujú, ako nakladáme s informáciami, ktoré nám poskytnete.

2. Správca údajov

Správcom údajov je organizátor súťaže, spoločnosť BLISS A.L. sro, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracovanie Vašich osobných údajov.

3. Spracúvané údaje

Pri účasti v súťaži sa budú zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje:

– Meno a priezvisko

– Meno a e-mailová adresa

– Preferencie týkajúce sa používania kolobežky (nepovinné, anonymné na štatistické účely)

4. Účel spracúvania

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

– Na správu žrebovania o ceny a výber výhercu

– Oznámenie výhercu prostredníctvom e-mailu a príspevku na Facebooku

– Štatistická analýza a marketingový prieskum na základe odpovedí v anonymizovanej forme.

5. Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom spracovania je Váš súhlas, ktorý udeľujete vyplnením kvízu a účasťou v súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale na účasť v súťaži je potrebné uviesť meno a e-mailovú adresu.

6. Zdieľanie údajov

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo žiadosť orgánu verejnej moci. Zdieľaním príspevku na Facebooku sa Vaše meno a Vaša účasť v hre stanú verejnými, ak sa tak rozhodnete.

7. Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať maximálne 30 dní po skončení súťaže. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje vymazané alebo anonymizované, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania.

8. Vaše práva

Máte právo na:

– na prístup k osobným údajom, ktoré sa o Vás uchovávajú

– opraviť nepresné údaje

– vymazať osobné údaje

– obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov

– namietať proti spracovaniu

– požiadať o prenosnosť údajov

Svoju žiadosť môžete podať zaslaním e-mailu na adresu info@wermamba.sk.

9. Bezpečnosť údajov

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením.

10. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

– E-mail: info@wermamba.sk

– Tel: +421 907 825 461

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť 28. mája 2024.

Global Payments
Visa
Mastercard
Maestro
Cart

Your shopping cart is currently empty

View products